ดัชนีอุตฯ มี.ค.ปรับขึ้นรับสงกรานต์

ผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้ารับสงกรานต์ หนุนดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มี.ค.ปรับขึ้น ส่วนผู้ส่งออกยังกังวลต่อมาตรการการค้าสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบฉุดดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนมีนาคม 2561 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 90.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.9 ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเดือนมีนาคมผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้า เพื่อชดเชยในช่วงเดือนเมษายนที่มีวันทำงานน้อยกว่าปกติ เพราะมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากดัชนีปริมาณการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ อาหาร รองเท้า และการพิมพ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อยอดคำสั่งซื้อและยอดขายในประเทศ ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกังวลการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและยังมีปัญหาขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการส่งออก

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 100.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 102.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกกังวลต่อมาตรการค้าระหว่างประเทศสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐของผู้ประกอบการในเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ สนับสนุนการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อขยายการค้าการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย ส่งเสริมการฝึกอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการดำเนินธุรกิจผ่านอี-คอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า.- สำนักข่าวไทย