สภากาชาดไทยชวนบริจาคเลือดให้เพียงพอช่วงปีใหม่

สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิตในช่วงนี้ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเก็บสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิตในช่วงนี้ เพื่อให้มีปริมาณโลหิต เก็บสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง และทุกโรงพยาบาล มีความต้องการโลหิต เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับ คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต ต้อง มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะบริจาคโลหิต อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งก่อนบริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อย พร้อมหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และในการบริจาคโลหิต จะทำได้ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth